E verteta te ben te Lire

Foto të panjohura,

të fshehura nga Nexhmije Hoxha

në Dosjen e krimit shtetëror të Mehmet Shehut

665665

?

666

?

667

668

668

?

669

670

670

671

671

672

672

?

Materiale që vërtetojnë falsifikim, vjedhje, fshehje krimi, të konsideruara nga Nexhmija si top sekret dhe futur në Dosjen e krimit shtetëror. Dosje kjo krejt personale, si e tillë më e rëndësishmja, ngatëruar gabimisht prej Nexhmijes me fondin pafund të arkivit të Enver Hoxhës, përfshi edhe korrespondencën me fëmijët e tij. Fatalisht na i dha të përfshirë në korrespondencën tonë personale.

674

?

675

?

676

677

677

?

678

?

679

?

680

?

681

?

682

?

683

?

684